Popularizačné výstupy

Promócia Monumenta Linguae Slovacae vol. VIII

Dňa 6. septembra 2023 sa o 18:00 bude konať promócia ôsmeho dielu edície Monumenta Linguae Slovacae, ktorý je venovaný slovenským listom Anny Márie Horvát-Stančičovej de Gradec z 18. storočia. Prezentácia knihy sa bude konať v Kaštieli a letohrádku Dardanely v Markušovciach. Knihu predstavia jej autori a editori Vladimír Olejník, Martin Homza a Radka Palenčárová. Podujatie organizuje Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Prednáškový cyklus Reči o reči

Od novembra 2021 organizujú riešitelia projektu – Mgr. Peter Benka, PhD. a Mgr. Ivana Lukáč Labancová, PhD. – prednáškový cyklus pod názvom Reči o reči, ktorý tematicky reflektuje vedecký záujem riešiteľov o vernakulárne jazyky v kontexte kultúrnych a sociálnych dejín raného novoveku. Cieľom prednáškového cyklu je predstaviť študentom histórie, ale aj širokej verejnosti tému jazyka z pohľadu jazykovedných, sociolingvistických, literárnych, filozofických, etnologických, antropologických i historických perspektív výskumu. Jednotlivo realizované prednášky tak poskytnú ucelený prehľad jazyku, jeho vývoji, používaní a úlohe od jeho vzniku až po súčasnosť.

Zoznam realizovaných prednášok v rámci cyklu Reči o reči:
Ako platíme za ískanie rečou?
doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.

Čo historikovi prezrádza jazyk?
Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD. | Mgr. Peter Benka, PhD. |  Mgr. Ivana Lukáč Labancová, PhD.

“Ku šporáku vo fertuche, na jarmok v prusliaku” alebo svojrázny život germanizmov v slovenských nárečiach
doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

Menu