Publikačné výstupy

Publikačné výstupy

Štúdie

PETER BENKA: Mestské prísahy v Bardejove v ranom novoveku ako prameň kultúrnych a sociálnych dejín. In: Historický časopis, roč. 66, 2018, č. 1, s. 27 – 54.

[us_separator]

PETER BENKA: V reči ľudu : Jazykové aspekty reformácie na príklade mesta Bardejov v 16. a 17. storočí. In: Reformácia v strednej Európe, vol. 2. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 654-672.

[us_separator]

MARTIN HOMZA: Niečo o Danišovi, ale hlavne k otázke prečo sa čeština tak ľahko udomácňovala medzi Slovákmi od stredoveku? In: Byzantinoslovaca : zborník k životnému jubileu profesora Miroslava Daniša, roč. 7. Bratislava : Katedra všeobecných dejín, 2020, s. 72-85.

[us_separator]

PETER BENKA: Mestská komunita a rôznosť konfesií Bardejov v polovici 17. storočia. In: Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, s. 311-334.