KONTAKT

BUĎME V KONTAKTE

Katedra slovenských dejín
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského

Šafárikovo námestie 6
811 02 Bratislava, Slovensko

prof. Martin Homza, Dr.
martin.homza@uniba.sk