SPOLUPRACUJÚCE INŠTITÚCIE

SPOLUPRACUJÚCE


Pamäťové inštitúcie

Bratislava
Slovenský národný archív

Prešov
Štátny archív Prešov

Bardejov
Štátny archív Prešov

Levoča
Štátny archív Prešov

Poprad
Štátny archív Prešov

Košice
Archív mesta Košice

budapešť
Országos Széchényi Könyvtár

vedecké inštitúcie

varšava
instytut języka polskiego
polskiej akademii nauk