Monumenta linguae Slovacae

Doteraz publikované:

PETER BENKA – MARTIN HOMZA – PAVOL ŽIGO (eds.): Právno-administratívne dokumenty, tom. 1 : Prísažné formuly zo 16. – 18. storočia  (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 1). Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, 384 s.

PETER BENKA: Mesto a jazyk : Bardejov v ranom novoveku (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 2). Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, 308 s.

IVANA LABANCOVÁ – VLADIMÍR OLEJNÍK – ADAM MESIARKIN (eds.): Odborno-náučné dokumenty, tom. 1: Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 3). Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, 550 s.

MILOŠ JESENSKÝ – MARTIN HOMZA – PAVOL ŽIGO (eds.): Odborno-náučné dokumenty, tom. 2: Alchýmia Magistra Frederika Æ od Železných Vrát zo 16. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 4). Bratislava : Univerzita Komenského, 2020, 142 s. + 21 obr.

NAĎA LABANCOVÁ – MARTIN HOMZA – VLADIMÍR OLEJNÍK (eds.): Odborno-náučné dokumenty, tom. 3: Školské zápisky Andreja Kleniara z roku 1785 (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 5). Bratislava : Univerzita Komenského, 2020, 224 s. + 17 obr.

IVANA LABANCOVÁ – STANISLAVA KUZMOVÁ (eds.). Teologicko-náboženské dokumenty, tom. 1: Františkánske kázne z 18. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 6). Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, 165 s.

IVANA LABANCOVÁ. Jazyk kazateľnice : Multilingvizmus vo františkánskom kazateľstve 18. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 7). Bratislava : Univerzita Komenského, 2021

MARTIN HOMZA – RADKA PALENČÁROVÁ – VLADIMÍR OLEJNÍK a ďalší (eds.): Listy, tom. 1: Slovenské listy barónky Anny Márie Horvát-Stančičovej de Gradec (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 8). Bratislava : Univerzita Komenského, 2022, 220 s.

Pripravujeme:

Menu