Monumenta linguae Slovacae

Doteraz publikované:

PETER BENKA – MARTIN HOMZA – PAVOL ŽIGO (eds.): Monumenta Iuridico-Administratoria, tom. 1 : Formulae Iuramentorum saeculi XVI. – XVIII.  (Monumenta Linguae Slovacae, vol. I.). Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, 384 s.

PETER BENKA: Mesto a jazyk : Bardejov v ranom novoveku (Monumenta Linguae Slovacae, vol. II). Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, 308 s.

Pripravujeme:

  • edícia Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. storočia (=Monumenta Linguae Slovacae, vol. III).
Menu