Monumenta linguae Slovacae

Doteraz publikované:

PETER BENKA – MARTIN HOMZA – PAVOL ŽIGO (eds.): Monumenta Linguae Slovacae, vol. 1 : Formulae Iuramentorum saeculi XVI. – XVIII. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, 384 s.

Pripravujeme:

  • monografia: Peter Benka: Mesto a jazyk : Bardejov v ranom novoveku” (=Monumenta Linguae Slovacae, vol. II).
  • edícia Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. storočia (=Monumenta Linguae Slovacae, vol. III).
Menu