MONUMENTA LINGUAE SLOVACAE

Peter Benka
Martin Homza
Pavol Žigo

Prísažné formuly zo 16. – 18. storočia 

Peter Benka

Mesto a jazyk : Bardejov v ranom novoveku

Ivana Labancová
Vladimír Olejník
Adam Mesiarkin

Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. storočia

Miloš Jesenský
Martin Homza
Pavol Žigo

Alchýmia Magistra Frederika Æ od Železných Vrát zo 16. storočia

Naďa Labancová
Martin Homza
Vladimír Olejník

Školské zápisky Andreja Kleniara z roku 1785

Ivana Labancová
Stanislava Kuzmová

Františkánske kázne z 18. storočia

Ivana Labancová

Jazyk kazateľnice : Multilingvizmus vo františkánskom kazateľstve 18. storočia

Martin Homza
Radka Palenčárová
Vladmír Olejník

Slovenské listy barónky Anny Márie Horvát-Stančičovej de Gradec

Miloš Jesenský – Martin Homza – Radka Palenčárová

Zemské kľúče v slovenskom jazyku zo 16. až 18. storočia

PETER BENKA. Bystrická agenda (Monumenta Linguae Slovacae, vol. X). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2024.


IVANA LUKÁČ LABANCOVÁ. Monumenta Linguae Slovacae, vol. XI. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2024.