Monumenta linguae Slovacae

Doteraz publikované:

PETER BENKA – MARTIN HOMZA – PAVOL ŽIGO (eds.): Právno-administratívne dokumenty, tom. 1 : Prísažné formuly zo 16. – 18. storočia  (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 1). Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, 384 s.

PETER BENKA: Mesto a jazyk : Bardejov v ranom novoveku (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 2). Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, 308 s.

IVANA LABANCOVÁ – VLADIMÍR OLEJNÍK – ADAM MESIARKIN (eds.): Odborno-náučné dokumenty, tom. 1: Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 3). Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, 550 s.

Pripravujeme:

Menu