Monumenta Linguae Slovacae

Monumenta linguae Slovacae

Doteraz publikované:

[us_image image=”6778″ size=”medium” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fslovacika.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FMonumenta-linguae-Slovacae-2.pdf||target:%20_blank|”][us_separator size=”small”]

PETER BENKA – MARTIN HOMZA – PAVOL ŽIGO (eds.): Právno-administratívne dokumenty, tom. 1 : Prísažné formuly zo 16. – 18. storočia  (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 1). Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, 384 s.

[us_image image=”6770″ size=”medium” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fslovacika.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FMLS-2.pdf|title:Monumenta%20Liguae%20Slovacae%2C%20vol.%202|target:%20_blank|”][us_separator size=”small”]

PETER BENKA: Mesto a jazyk : Bardejov v ranom novoveku (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 2). Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, 308 s.

[us_image image=”6771″ size=”medium” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fslovacika.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FMLS3.PRESS_.pdf|title:Monumenta%20Liguae%20Slovacae%2C%20vol.%203|target:%20_blank|”][us_separator size=”small”]

IVANA LABANCOVÁ – VLADIMÍR OLEJNÍK – ADAM MESIARKIN (eds.): Odborno-náučné dokumenty, tom. 1: Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 3). Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, 550 s.

[us_image image=”6772″ size=”medium” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fslovacika.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2FMLS-4.pdf|title:Monumenta%20Liguae%20Slovacae%2C%20vol.%204|target:%20_blank|”][us_separator size=”small”]

MILOŠ JESENSKÝ – MARTIN HOMZA – PAVOL ŽIGO (eds.): Odborno-náučné dokumenty, tom. 2: Alchýmia Magistra Frederika Æ od Železných Vrát zo 16. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 4). Bratislava : Univerzita Komenského, 2020, 142 s. + 21 obr.

[us_image image=”6773″ size=”medium” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fslovacika.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2FMLS-5.PRESS_.pdf|title:Monumenta%20Liguae%20Slovacae%2C%20vol.%205|target:%20_blank|”][us_separator size=”small”]

NAĎA LABANCOVÁ – MARTIN HOMZA – VLADIMÍR OLEJNÍK (eds.): Odborno-náučné dokumenty, tom. 3: Školské zápisky Andreja Kleniara z roku 1785 (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 5). Bratislava : Univerzita Komenského, 2020, 224 s. + 17 obr.

[us_image image=”6774″ size=”medium” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fslovacika.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2FLabancova-Kuzmova_MLS-VI.pdf|title:Monumenta%20Liguae%20Slovacae%2C%20vol.%206|target:%20_blank|”][us_separator size=”small”]

IVANA LABANCOVÁ – STANISLAVA KUZMOVÁ (eds.). Teologicko-náboženské dokumenty, tom. 1: Františkánske kázne z 18. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 6). Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, 165 s.

[us_image image=”6775″ size=”medium” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fslovacika.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F04%2FMLS-7.PRESS_.pdf|title:Monumenta%20Liguae%20Slovacae%2C%20vol.%207|target:%20_blank|”][us_separator size=”small”]

IVANA LABANCOVÁ. Jazyk kazateľnice : Multilingvizmus vo františkánskom kazateľstve 18. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 7). Bratislava : Univerzita Komenského, 2021

[us_image image=”6776″ size=”medium” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fslovacika.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F07%2FMLS-8.pdf|title:Monumenta%20Liguae%20Slovacae%2C%20vol.%208|target:%20_blank|”][us_separator size=”small”]

MARTIN HOMZA – RADKA PALENČÁROVÁ – VLADIMÍR OLEJNÍK a ďalší (eds.): Listy, tom. 1: Slovenské listy barónky Anny Márie Horvát-Stančičovej de Gradec (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 8). Bratislava : Univerzita Komenského, 2022, 220 s.

Pripravujeme: